Δελτίο του Ελληνορρύθμου Μοναστηριού cod. ISSN 0005-3787


Δελτίο νέα  έκδοση Περιεχόμενα του Δελτίου

Μέγεθος cm 24 x 17

σελίδες 336

Ο γενικός διευθυντής:

P. Nilo (Leone) Somma

Ο αρχισυντάκτης:

P. Matteo Cryptoferritis

Το Δελτίο του Ελληνορρύθμου Μοναστηριού της Κρυπτοφέρρης (BBGG) είναι ένα ετήσιο περιοδικό επιστημονικής έρευνας και πληροφόρησης σε διάφορα θέματα της εκκλησιαστικής κι ιδιαίτερα της βυζαντινής γραμματολογίας, που άρχισε να δημοσιεύεται το 1929, διακόπηκε όμως η έκδοσή του την περίοδο 1943-1947 λόγω του πολέμου. Το BBGG είναι γραμμένο πάντα από τους μελετητές και μεγάλους επιστήμονες της θέμας. Από το 2004 η έκδοση του παρόντος Δελτίου δημοσιεύεται μόνο από το Ελληνόρρυθμο Μοναστήρι Κρυπτοφέρρης.

Τα κείμενα, προς έκδοσή θα πρέπει να παραδοθούν στην σύνταξη, σε έντυπη καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (Pc ή Macintosh με τις αντίστοιχες γραμματοσειρές).
Corso del Popolo, 128 - 00046 Grottaferrata (Roma) ITALIA,

 Συνδρομές 2009 

punto elenco

για την Ιταλία

€ 45,00

punto elenco

για το εξωτερικό

€ 50,00

Οι συνδρομές δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής.

Για την συνδρομή του δελτίου παρακαλείστε να καταθέσετε τα χρήματα στον λογαριασμό νούμερο 271228008, καταχωρημένος στο όνομα
“Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata” – 00046 Grottaferrata (Roma).

 Παλαιότερα Δελτία (BBGG) III έκδοση 

Το κόστος του κάθε τόμου της τρίτης έκδοσης του Δελτίου, αναγράφεται στο κάτωθι πίνακα. Σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε εκ των προτέρων για την διαθεσιμότητα του.

Τόμος

Αριθμός

Ετήσιος
αριθμός
τόμων

Κόστος
έκαστου
τόμου

Κόστος
τόμου

2004

1

1

€ 50,00

€ 50,00

2005

1

1

€ 50,00

€ 50,00

2006

1

1

€ 50,00

€ 50,00

2007

1

1

€ 50,00

€ 50,00

 Παλαιότερα Δελτία (BBGG) II έκδοση 

Το κόστος του κάθε τόμου του δευτέρου δελτίου νούμερο II, αναγράφεται στο κάτωθι πίνακα.Σας συμβουλεύουμε να ρωτήσετε εκ των προτέρων για την διαθεσιμότητα του.

Τόμος

Αριθμός

Ετήσιος
αριθμός
τόμων

Κόστος
έκαστου
τόμου

Κόστος
τόμου

Γενικό ευρετήριο 1947-56

1947

1

4

€ 17,50

€ 70,00

1948

2

4

€ 17,50

€ 70,00

1949

3

4

€ 17,50

€ 70,00

1950

4

4

€ 17,50

€ 70,00

1951

5

4

€ 17,50

€ 70,00

1952

6

4

€ 17,50

€ 70,00

1953

7

4

€ 17,50

€ 70,00

1954

8

3

€ 20,00

€ 60,00

1955

9

3

€ 20,00

€ 60,00

1956

10

3

€ 20,00

€ 60,00

Γενικό ευρετήριο 1957-66

1957

11

3

€ 20,00

€ 60,00

1958

12

3

€ 20,00

€ 60,00

1959

13

2

€ 30,00

€ 60,00

1960

14

2

€ 30,00

€ 60,00

1961

15

2

€ 30,00

€ 60,00

1962

16

2

€ 30,00

€ 60,00

1963

17

2

€ 30,00

€ 60,00

1964

18

2

€ 30,00

€ 60,00

1965

19

2

€ 30,00

€ 60,00

1966

20

1

€ 60,00

€ 60,00

Γενικό ευρετήριο 1967-76

1967

21

2

€ 30,00

€ 60,00

1968

22

1

€ 60,00

€ 60,00

1969

23

2

€ 30,00

€ 60,00

1970

24

2

€ 30,00

€ 60,00

1971

25

2

€ 25,00

€ 50,00

1972

26

2

€ 25,00

€ 50,00

1973

27

2

€ 25,00

€ 50,00

1974

28

1

€ 50,00

€ 50,00

1975

29

2

€ 25,00

€ 50,00

1976

30

2

€ 25,00

€ 50,00

 

1977

31

2

€ 25,00

€ 50,00

1978

32

1

€ 50,00

€ 50,00

1979

33

2

€ 25,00

€ 50,00

1980

34

2

€ 25,00

€ 50,00

1981

35

2

€ 25,00

€ 50,00

1982

36

2

€ 25,00

€ 50,00

1983

37

2

€ 25,00

€ 50,00

1984

38

1

€ 50,00

€ 50,00

1985

39

2

€ 25,00

€ 50,00

1986

40

2

€ 25,00

€ 50,00

1987

41

1

€ 50,00

€ 50,00

1988

42

2

€ 25,00

€ 50,00

1989

43

1

€ 50,00

€ 50,00

1990

44

2

€ 25,00

€ 50,00

1991

45

2

€ 25,00

€ 50,00

1992

46

2

€ 25,00

€ 50,00

1993

47

1

€ 50,00

€ 50,00

1994

48

1

€ 50,00

€ 50,00

1995-96

49/50

1

€ 50,00

€ 50,00

1997

51

1

€ 50,00

€ 50,00

1998

52

1

€ 50,00

€ 50,00

1999

53

1

€ 50,00

€ 50,00

2000

54

1

€ 50,00

€ 50,00

2001

55

1

€ 50,00

€ 50,00

2002-03

56/57

1

€ 50,00

€ 50,00